Varden Trekkspillorkester Jubileumsfest 18 oktober 2013
Odd, formann i festkomiteen og kveldens konfransier Leder har ordet Ivar Belstad har vært medlem siden orkestere ble startet for 30 år siden Nestleder Svein Helge Tanum holder tale til Fritz Mangelrød Fritz med beviset på sitt æresmedlemsskap Holmestrand hilser Karin fra Larvik Trekkspillklubb hilser Larvik Trekkspillklubb synger egenkomponert sang til Varden Tønsberg hilser NTF avd. Vestfold hilser Emil Johansen Silk hilser Rolf Karlsen med glimt i øyet og den gode replikken, takker for maten En stor takk til det dyktige personalet Per Martin Sørjordet Per Martin Sørjordet og Odd Waaler Per Martin, Hilde og Odd Per Martin, Roy, Tommy, Hilde og Odd Holmestrand spiller opp til dans. Fritz blir orkesterets første æresmedlem
Fritz blir orkesterets første æresmedlem
Fredag 18 oktober inviterte vi våre medlemmer og venner fra trekkspillmiljøet her i Vestfold til 30 års Jubileumsfest. Festen hadde vi i Odd Fellows lokaler her i Sandefjord, og de 52 festdeltakerene gjorde festen til en meget hyggelig aften. Vi startet med en velkomstaperitiff og småprat i salongen før vi ble ledet inn til middagen som besto av kalvestek med grønnsaker og deretter crème brûlèe til dessert. Under middagen ble det framført hilsener med blomsteroverekkelser fra trekkspillklubber i Vestfold. Larvik Trekkspillklubb framførte en sang som de hadde skrevet til Varden Trekkspillorkester. Etter at alle taler og overrekkelser var ferdig, reiste nestleder Svein Helge Tanum seg og ba om ordet. Han holdt så en tale som vi etterhvert skjønte var stilet til leder Fritz Mangelrød. Talen munnet ut i at Fritz ble utnevnt til orkesterets første æresmedlem. Rolf Karlsen avsluttet så middagen med å takke for maten. Vi trakk tilbake til salongen for en kopp kaffe mens vi ventet på underholdningen. Festkomiteen hadde ordnet eksklusiv underholdning fra Japan og Hawaii til stor applaus fra gjestene, men til en viss bekymring fra i hvertfall en av de opptredende. Etter underholdningen spilte Varden en liten avdeling før kaker og kaffe. Holmestrand Trekkspillklubb spilte til dans etter kaffen og til vi avsluttet festen.
Vi starter med en velkomstaperitiff i salongene
Middagen er klar, og vi går til bords
Overrekkelser og gratulasjoner
Odd, formann i festkomiteen og kveldens konfransier
Ivar Belstad har vært medlem siden orkesteret ble startet for 30 år siden
Leder har ordet
Varden Trekkspillorkester 30 år Mel.: Bamsens fødselsdag Når Varden fyller 30 år da vil vi gratulere Og hylle alle her i kveld med denne sang til dere Ref. Hipp Hurra for dere da, fra en nabo som ble gla' da vi alle ble bedt inn til denne kveld så fin. Godt samarbeid i alle år det har vi hatt med dere, vi håper at det også skal bli mange, mange flere Ref. Når dere spiller blir det liv det låter bra forresten vi tramper takten og er med for nå begynner festen Ref. Vi reiser oss og tar en skål for våre kjære venner, og gleder oss til denne kveld med alle som vi kjenner. Ref. Hilsen fra oss i Larvik Trekkspillklubb.
Rolf Karlsen med glimt i øyet og den gode replikken, takker for maten
Larvik Trekkspillklubb framførte en sang de hadde skrevet til oss på jubileet.
Karin fra Larvik hilser
Holmestrand hilser
Tønsberg hilser
NTF avd. Vestfold hilser
Emil Johansen Silk hilser
Fritz med beviset på sitt Æresmedlemskap
En stor takk til det dyktige personalet
Tid for underholdning
Per Martin Sørjordet
Per Martin Sørjordet og Odd Waaler
Festkomiteen hadde for anledningen engasjert eksterne krefter helt fra Japan og Hawaii. Hileka Mauikana med ukulele og Waikiki Huladancer Ensamble Enhver likhet med virkelige personer er helt tilfeldig.
Per Martin, Hilde og Odd
Per Martin, Roy, Tommy, Hilde og Odd
Kveldens siste poster, kaffe og dans
Holmestrand spiller opp til dans
Foto: Inger
Foto: Inger
Foto: Inger
Foto: Inger
Foto: Inger
Nestleder Svein Helge Tanum holder tale til Fritz Mangelrød ved utdelingen av orkesterets første Æresmedlemskap
Varden Trekkspillorkester