ÅRSBERETNING 2012. Styret har i 2012 bestått av: Leder: Fritz Mangelrød Nestleder: Svein Helge Tanum Sekretær: Astrid Apeness Kasserer: Inger Haug Larsen Revisor: Osvald Hisdal Revisor: Odd Waaler 26. januar hadde vi flyttedag fra Haukerød skole til Mosserød skole med kopimasksin etc. Haukerød skole skulle rives og bygges på nytt, og vi mistet derfor vårt øvingslokale der. Vår første øveslesdag på Mosserød skole var 30. januar. Det har i perioden vært avholdt årsmøte og 5 styremøter hvor 29 saker er behandlet. Noen av sakene er fremlagt på øvelsene slik at medlemmene har kunnet delta i diskusjonen om f. eks. turer, plateinnspilling etc. 17. og 18. februar arrangerte Vestfold krets av NTL seminar på Kurbadet med Håvard Svendsrud som instruktør. Fire medlemmer fra VTO deltok på seminaret. 9. – 11. august møttes 16 personer i Lunde for å ta en tur til Dalen Hotell. Vi gikk om bord i M/S Victoria og hadde en fantastisk båttur opp til Dalen. Lørdag kveld hadde vi spilleoppdrag på restauranten nede på brygga. Søndag var tid for hjemreise og i strålende vær fraktet M/S Henrik Ibsen oss tilbake til Lunde. 15. september deltok vi på allsang/konsert sammen med Sandefjord Sangforening på Kurbadet i Sandefjord. Konserten var ledet av Harald Stikler. 19.og 20. oktober arrangerte Varden Trekkspillorkester seminar på Mosserød skole. Medlemmer fra Larvik Trekkspillklubb var invitert til å delta. Instruktør var Håvard Svendsrud. Fra Emil Silk Johansen fikk vi en forespørsel om vi kunne være med på en konsert sammen med Larvik damekor. Vi svarte ja til dette og konserten ble arrangert på Sliperiet i Larvik 18. november. 5. desember ble det holdt førjulstreff med ledsagere på Framnes, hvor Larvik Trekkspillklubb med ledsagere og tidligere medlemmer var invitert. Det er i 2012 kjøpt inn banner med stativ. Dette skal tas med på våre spilleoppdrag så vi kan få vist fram hvem vi er. Orkesteret har i 2012 fått to nye medlemmer og har nå til sammen 16 betalende medlemmer. Disse gis honnør for lojaliteten til orkesteret både når det gjelder øvelser og spilloppdrag ute. VTO har i 2012 hatt ti betalte og tre ubetalte spilleoppdrag og 37 øvelseskvelder. Vi har også dette året fornyet repertoaret vårt en del. Vi har trivelige øvelseskvelder og spillegleden er stor. VTO ser tilbake på et aktivt år og en fin hobby som betyr mye for oss medlemmer. Varden Trekkspillorkester Astrid Apeness Sekretær VTO 24.01.2013
Til årsberetningen for 2011 Til årsberetningen for 2011 Til årsberetningen for 2011
Varden Trekkspillorkester